Velkommen på åpent hus!

Mer kraft til byen vår

Hvor?
Kulturverkstedet Mosjøen

Når?
Onsdag 16. og torsdag 17. oktober
15.00–20.00

Hva skjer?
Vi svarer på spørsmål og informerer om de mulighetene som Øyfjellet vindpark vil gi: for folk og samfunn, næringsliv og friluftsliv.

Kom og se! Kom og spør! Kom å påvirke!

Hva vil gjøre turene på fjellet enda bedre?

Grillplass? Sykkelpark? Lysløype? Varmestue?
Eller noe helt annet?

Det finnes gode muligheter for at det i forbindelse med byggingen av Øyfjellet vindpark
gjøres en innsats for å fremme friluftslivet i Mosjøen.

Hva synes du mangler eller ville gjort turene på fjellet enda bedre og mer behagelige?

Grip sjansen å være med på å påvirke utviklingen i vårt nærområde.
Om du ikke kan komme til Kulturverkstedet, send forslaget dit her for neden:

info@eolusvind.com