Geoteknisk undersøkelse

I forrige uke har vi, med hjelp fra Norconsult, gjennomført geoteknisk undersøkelser i områdene der de nye mastene vil bli satt opp og der kablene skal gå i bakken. Kraftlinja går fra Øyfjellet vindpark til Marka trafostasjon. undersøkelsene er nødvendig for å kunne forstå forholdene i bakken og for å unngå kvikkleira ved byggingen av kraftledningen.

På bildet ser du utstyret som brukes til denne typen geoteknisk undersøkelse.