Om Eolus

Eolus Vind er en av Nordens ledende prosjektører av vindkraftverk. Eolus skaper verdier i alle ledd i prosjektutvikling og drift av vindkraftanlegg, og tilbyr både lokale og internasjonale investorer attraktive investeringsobjekter i Norden, USA og Baltikum. Siden starten i 1990 har Eolus bidratt til byggingen av mer enn 615 turbiner med en effekt på nærmere 1210 MW. Totalt forvalter Eolus’ driftsorganisasjon mer enn 690 MW for kundene.

Eolus Vind AB har cirka 21000 aksjeeiere. Eolus B-aksjen omsettes på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

For mer informasjon om Eolus besøk www.eolusvind.com