Oppstart i dag på Tveråveien!

Prosjektet har mottatt igangsettingstillatelse på flere strekninger på Tveråveien. Skogsrydding starter i dag. Fremover kan man forvente

  • Nedsatt hastighet til 50 km/t på veien
  • Stengt inntil 20 minutter i forbindelse med sprengning.