Hvor lenge vil byggearbeidene pågå?

Anleggsarbeidet startet i desember 2019, og alle 72 turbiner ble ferdigmontert i fjerde kvartal 2021. Planlagt idriftssettelsesdato er andre kvartal 2022.