Statnett bekrefter økt kapasitet

NVE har tidligere i år informert om økt konsesjon fra 330 MW til 400 MW for Øyfjellet vindpark. Nå har Statnett bekreftet at det er kapasitetsmessig forsvarlig å knytte 400 MW til nettet, og har tildelt Eolus nettkapasitet for dette.

NVE har begrunnet økt konsesjon med at teknikkutviklingen har gitt mer effektive vindkraftverk som kan produsere mer energi per verk. NVEs vurdering er at økningen gir økt nytte uten å medføre større påvirkning på natur, miljø og arealbruk.