60 turbiner er montert

Byggingen av vindkraftverket pågår. Per i dag er 60 vindturbiner av de 72 reist og 6 produserer strøm. Vindkraftverket vil omfatte 72 turbiner av modellen Nordex N149 5,x MW med en installert effekt på 400 MW.