Prosjekt Øyfjellet

Prosjekt Øyfjellet ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke i Norge. Prosjektet ble startet gjennom et lokalt initiativ som ble drevet av selskapet Øyfjellet Vindpark AS. Eolus Vind inngikk en samarbeidsavtale med Øyfjellet Vindpark i 2011 og fikk i november 2016 konsesjon av Norges Olje- og energidepartement (OED). Området der vindparken er planlagt har høydeforskjeller som ligger på ca. 600 til 800 meter over havet og området har lite vegetasjon. Det er gode vindforhold i området. Målet er å sluttføre prosjektet innenfor rammene i det svensk-norske elsertifikatmarkedet, det betyr innen slutten av år 2021.