Lokal verdiskaping

Øyfjellet vindpark startet som et lokalt initiativ. Når vindparken er ferdig vil all kraften den produserer de neste 15 årene gå til hjørnesteinsbedriften Alcoa. Slik vil vindkraften bidra til å sikre arbeidsplasser og skape nye muligheter i møte med klimaendringene. Det er vi stolte av.

De store klimafordelene og mulighetene vindkraften skaper for industrien betyr mye. Som en fremtidsrettet bedrift med fokus på miljø, er det også viktig for oss å benytte lokale tjenester og samarbeidspartnere i Vefsn kommune og i Nordland. På den måten vil vi bidra til å styrke næringsutviklingen både i kommunen og i regionen, og skape flere positive, lokale ringvirkninger.

Lokalsamfunnet skal oppleve at vindparken er en positiv kraft, i tillegg til at den skaper avgjørende grønn energi til industrien.

Hvert år forventer vi å legge igjen ca. 35 millioner kroner til lokalsamfunnet. Inntektene til lokalsamfunnet kommer i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler, sponsormidler med mer.

Den totale lokale organisasjonen vil bestå av ca. 15 heltidsansatte.

Helgeland Kraft eier det offentlige nettet og er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka transformatorstasjon. Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark fører derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området.