Lokal verdiskaping

Øyfjellet vindpark startet som et lokalt initiativ. All kraften som produseres vil de neste 15 årene gå til hjørnesteinsbedriften Alcoa. Slik vil vindkraften bidra til å sikre arbeidsplasser og skape nye muligheter i møte med klimaendringene. Det er vi stolte av.

De store klimafordelene og mulighetene vindkraften skaper for industrien betyr mye. Som en fremtidsrettet bedrift med fokus på miljø, er det også viktig for oss å benytte lokale tjenester og samarbeidspartnere i Vefsn kommune og i Nordland. På den måten vil vi bidra til å styrke næringsutviklingen både i kommunen og i regionen, og skape flere positive, lokale ringvirkninger.

Lokalsamfunnet skal oppleve at vindparken er en positiv kraft, i tillegg til at den skaper avgjørende grønn energi til industrien.

Hvert år genererer vindparken ca. 35 millioner kroner til lokalsamfunnet. Inntektene til lokalsamfunnet kommer i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler, sponsormidler med mer.

Den totale lokale organisasjonen består av ca. 15 heltidsansatte.