Nyheter

Nyhetsbrev for April 2021 er ute

Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev April 2021

Informasjon med anledning av at transporter av turbindeler til vindkraftverket er i gang.

Øyfjellet Wind AS vil med dette informere om at det i tiden fremover vil foregå transport av komponenter fra lagerområdet Nesbruktomta og opp til vindkraftanlegget. Vi gjør oppmerksom på at det innebærer en stor fare for personer å oppholde seg i anleggsområdet og på veiene i anlegget. Hver transport er av stor tyngde, mer enn […]

Nyhetsbrev for Mars 2021 er ute

Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev Mars 2021

Utsatt idriftsettelse og anleggskonsesjon godkjent av NVE

Norges vassdrag- og energidirektorat har godkjent Øyfjellet Wind AS søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk til 30. september 2022, samt forlenget konsesjonsperiode fra 25 til 30 år. NVE legger i sitt vedtak vekt på at Vefsn kommune er positiv til utsatt frist og anleggskonsesjon, samt at Nordland fylkeskommune ikke har noen vesentlige […]

Prosjektet i rute

Daglig leder i Øyfjellet Wind, Erik Mortensen, deltok 26. januar i et videomøte med formannskapet i Vefsn. Her fortalte han politikerne om framdriften i prosjektet. Prosjektet er i rute, og nå skjer det mye i Mosjøen. Havneområdet og adkomstveien opp i parken er nå ferdig. Skjerva bru blir ferdig i uke 5 og operativ fra […]

Helgelands Blad på befaring

Helgelands Blad har vært sammen med Kjell Arne Bekkevold, driftsleder i Øyfjellet Wind AS på tur i vindkraftverket. Les hele artikkelen her: https://www.hblad.no/eavis/2021-01-16/18/ (for abonnenter)

Nyhetsbrev for januar 2021 er ute

Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev januar 2021 (mailchi.mp)

Nyhetsbrev for desember ute

Les hele nyhetsbrevet her: https://mailchi.mp/65595f24b347/627cqymdle

Eolus ansetter tekniske forvaltere på Øyfjellet vindkraftverk

Som en del av å sikre maksimal produksjon i vindkraftverket når anlegget er i drift, leter Eolus nå etter to tekniske forvaltere. Oppgavene er varierte og inkluderer både kontorarbeid (inkludert løpende produksjon av rapporter om turbinenes ytelse) og arbeid ute i vindkraftverket (egenkontroll og inspeksjoner). Sammen med Eolus driftsøkonomer vil du ha nær kontakt med parkens eier.  […]

Øyfjellet Wind ønsker Nordex’ to første ansatte i Mosjøen hjertelig velkommen

Nordex som skal levere og drifte turbinene på Øyfjellet vindkraftverk, har ansatt sine første serviceteknikere i Mosjøen. Bjørnar og Åge skal sørge for at vindturbinene fungerer optimalt i driftsfasen og vi ønsker dem hjertelig velkommen. Bjørnar og Åge er de to første lokale ansatte i Nordex og har allerede startet i jobben. Fire til har […]

Arbeid med ny bru over Skjerva i gang

Øyfjellet vindkraftverk bygger ny bru over Skjerva. Denne uken starter omlegging av kabler og rivingen av dagens bru starter i uke 45. Byggingen av ny bru skal ta åtte til ni uker, og den vil stå ferdig i desember.  Vefsn kommune og Øyfjellet vindkraftverk ønsker at flest mulig som skal til og fra Mosjøen sentrum […]

Arbeidet på Øyfjellet fortsetter

Etter kjennelsen i Oslo Tingrett er det nå klart for at arbeidet med å etablere Øyfjellet vindpark kan fortsette. Det var reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke som begjært midlertidig forføyning mot vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Behandlingen i Oslo Tingrett fant sted i september. 9. oktober ble det klart at kravet fra  reinbeitedistriktet ble avslått. Daglig leder Erik Mortensen er […]

Aktivister på Tveråvegen og i planområdet 12.09.20

Lørdag 12. September møtte noen få aktivister opp i Tveråvegen og oppe på Heifjellet. Målet deres var å hindre dieselleveranse og utbygging. Politiet var raskt til stede og aktivistene fikk dermed ikke hindret transport inn og ut av anleggsområdet. På Heifjellet tok aktivistene seg frem til en borerigg, og fikk stanset den i en halvtimes […]

Nordex ansetter serviceteknikere og Service Site Manager

Turbinleverandør Nordex ansetter nå Service Site Manager og åtte serviceteknikere til Øyfjellet vindkraftverk. Første lag skal være på plass i høst. Les mer om stillingene og søk her: Site manager: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=190988157 Servicetekniker: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=187896121

Bom på Tveråvegen

Det er satt opp bom på Tveråvegen ved brakkeriggen da dette er et anleggsområde og utbygger har HMS-ansvar. Varetransport som skal forbi må ringe vakttelefon til Veidekke; 46504892, publikum ringer Eolus; 48240992 for å få åpnet bommen. Statsskog som grunneier, Tverråga veiforening og andre berørte grunneiere og brukere av veien er informert via signerte og […]

Reduksjon i planområdet

Eolus og Øyfjellet Wind AS har søkt OED og fikk den 26. juni innvilget en reduksjon i planområdet for Øyfjellet vindkraftverk på 9.2 km2. Endringen er inkludert i den statlige arealplanen og området som er tatt bort er Øyfjellet i øst. Den teknologiske utviklingen innenfor vindkraft har gått raskt og vi har vært i stand […]

Øyfjellet vindkraftverk lanserer egen hjemmeside

Velkommen til hjemmesiden til Øyfjellet vindkraftverk!

Sponsing av Helgelandstrappa

Aquila Capital, forvalter av Øyfjellet vindkraftverk, har sammen med Eolus gitt tilskudd til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse for sitt arbeid med Helgelandstrappa.

Øyfjellet skaper store verdier for fellesskapet

Les mer om hvordan Øyfjellet vindkraftverk skaper verdier for felleskapet.

Klager på MTA ikke godkjent av NVE

19. mai 2020 vedtok NVE å ikke godkjenne de innkomne klagene på MTA- og detaljplan for Øyfjellet vindkraftverk.

Nordex hyrer serviceteknikere

Nordex har startet ansettelsesprosessen av flere serviceteknikere til Øyfjellet vindkraftverk og planlegger å ha første pulje på plass i oktober 2020.

Øyfjellet Wind AS har signert turbinavtale med Nordex

De skal levere 72 vindturbiner av typen N149 5,x MW, med installert effekt på 400 MW til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune.