Nyheter

Reduksjon i planområdet

Eolus og Øyfjellet Wind AS har søkt OED og fikk den 26. juni innvilget en reduksjon i planområdet for Øyfjellet vindkraftverk på 9.2 km2. Endringen er inkludert i den statlige arealplanen og området som er tatt bort er Øyfjellet i øst. Den teknologiske utviklingen innenfor vindkraft har gått raskt og vi har vært i stand […]

Øyfjellet vindkraftverk lanserer egen hjemmeside

Velkommen til hjemmesiden til Øyfjellet vindkraftverk!

Sponsing av Helgelandstrappa

Aquila Capital, forvalter av Øyfjellet vindkraftverk, har sammen med Eolus gitt tilskudd til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse for sitt arbeid med Helgelandstrappa.

Øyfjellet skaper store verdier for fellesskapet

Les mer om hvordan Øyfjellet vindkraftverk skaper verdier for felleskapet.

Klager på MTA ikke godkjent av NVE

19. mai 2020 vedtok NVE å ikke godkjenne de innkomne klagene på MTA- og detaljplan for Øyfjellet vindkraftverk.

Nordex hyrer serviceteknikere

Nordex har startet ansettelsesprosessen av flere serviceteknikere til Øyfjellet vindkraftverk og planlegger å ha første pulje på plass i oktober 2020.

Øyfjellet Wind AS har signert turbinavtale med Nordex

De skal levere 72 vindturbiner av typen N149 5,x MW, med installert effekt på 400 MW til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune.