Livet på Øyfjellet

Guidede turer på Øyfjellet
Øyfjellet Wind startet med guidede turer i 2021. Lag, foreninger, skoler, universiteter og firmaer har alle tatt turen siden for å se på vindparken. Senest i september 2023 ønsket vi velkommen en gruppe pensjonister fra Parken dagplass. Vår lokalavis Helgelendingen var med og dekket begivenheten. 

7. september 2023: Reinsdyr på Øyfjellet

Sommer på Øyfjellet
Her kan man se noen av turbinene i Øyfjellet vindpark. Veien opp til vindparken er åpen for publikum for fot- og sykkelturer. Det er viktig for Øyfjellet vindpark å bidra i lokalsamfunnet, tillegg til at vindparken er forventet å bidra med 35 millioner kroner i årlig eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie og andre forskjellige typer lokale avtaler.

Øyfjellet vindpark i solnedgangen. De 72 turbinene på Øyfjellet produserer ren elektrisitet, som blir solgt til smelteverket Alcoa, en virkelig hjørnesteinsbedrift i Mosjøen, de neste 15 årene. Muligheten for å kjøpe lokal, fornybar energi har gjort det mulig for Alcoa å gjøre omfattede investeringer i anlegget i Mosjøen. Disse investeringene bidrar både til lokale arbeidsplasser og til at Alcoa kan fortsette den grønne omstillingen og redusere CO2-utslippene sine betydelig.

1. desember 2021: En milepæl: Aller siste turbin blir montert!