Om Øyfjellet vindpark

Øyfjellet vindpark skal forsyne norsk industri med fornybar energi. Parken blir dermed et langsiktig bidrag til arbeidsplasser, vekst og utvikling, som hele regionen vil få glede av fremover.

Vindparken startet som et lokalt initiativ, blant annet på grunn av nærheten til store og viktige kraftforbrukere. Her har lokale grunneiere og industrien gått sammen for å ta i bruk naturressursene til industribygging og velferd.

Når vindparken er ferdig, vil all kraften den produserer de neste 15 årene gå til hjørnesteinsbedriften Alcoa. Det vil bidra til å sikre arbeidsplasser og skape vekst og nye muligheter i møte med klimaendringene. Det er vi stolte av.

I Norge har vi vært svært gode til å ta i bruk naturressursene våre til industribygging og velferd på en forsvarlig og langsiktig måte.

Vår visjon er å være en grønn verdiskaper som spiller på lag med lokalsamfunnet. For oss handler det om å ta i bruk fellesskapets ressurser, i trygt samspill med naturen og hele lokalsamfunnet rundt.

Hele verdikjeden fra bygging til drift vil benytte lokale tjenester og samarbeidspartnere. Slik vil vi også bli en viktig del av næringslivet lokalt og gi tilbake til lokalsamfunnet, i tillegg til verdiene selve kraften gir.

På Øyfjellet ønsker vi å åpne opp fjellet for flere som nå ikke har muligheter til å benytte fjellene i området til vindparken. Vi vil at flere skal få ta naturen i bruk, samtidig som at vi bidrar til å møte klimakrisen.

Prosjekt Øyfjellet – et lokalt forankret og grundig utredet prosjekt

Vindparken startet som et lokalt prosjekt rundt 2011, og er godt lokalt forankret.

Øyfjellet vindpark har vært gjennom en grundig konsesjonsprosess hvor både enkeltpersoner og organisasjoner har hatt mulighet til å komme med sine innspill. Prosjektet har blitt løpende tilpasset og forbedret i tråd med tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet.

Konsesjonen for prosjektet ble gitt i 2016, med en påfølgende oppdatering i 2018.

Anleggsarbeidet startet i desember 2019. Vindparken har en konsesjon på inntil 400MW og det er inngått en 15-årig krafthandelsavtale (PPA) med aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen. Det betyr at vindkraftverket vil bidra med kortreist strøm.

Reindriftsnæringa

Konsesjonsvedtaket fra NVE inneholder en grundig vurdering av forholdet til reindriften. For oss er det viktig at reineierne skal ha tilgang til vinterbeiteområdene, og vi vil strekke oss langt for å finne gode løsninger sammen med næringa. 

Bedre tilgang til fjellet

Vindparken vil åpne opp fjellet for en rekke nye brukere som tidligere ikke har hatt mulighet til å benytte Øyfjellet og fjella rundt. Vi har fått mange innspill fra enkeltpersoner og organisasjoner om hvordan vindparken kan åpne nye muligheter for lokalbefolkningen.

Når anlegget står ferdig, vil det bli tilgjengelig infrastruktur som vil gjøre fjellet og nærområdene lett tilgjengelige for fotturer, rekreasjon, sykkelturer, motbakkeløp, fisketurer, skilek og andre aktiviteter.

Arealet Øyfjellet vindpark båndlegger vil i driftsfasen være et helårsåpent «tilbud» for alle. Det vil bli fri tilgang for ikke-motorisert ferdsel i hele fjellet og gevinsten ved å bruke området er udiskutabel.