Alle turbiner satt i drift

Turbin nummer 72 er nå satt i drift. Det betyr at alle turbinene nå har produsert energi. – Dette er en helt spesiell milepæl i prosjektet, sier daglig leder i Øyfjellet vindpark

- Den siste tiden har vi jobbet for å sette de siste turbinene i drift. Nå er vi endelig i mål med dette arbeidet, som er en viktig milepæl på veien mot å fullføre prosjektet. Det vil redusere utslipp og bidra til mer fornybar energi lokalt, sier Erik Mortensen, daglig leder i Øyfjellet vindpark. 

Både byggefasen og planleggingen av anlegget har vært omfattende. Totalt er det inngått over 100 avtaler med grunneiere, privatpersoner og bedrifter for å realisere anlegget som vil bli en langsiktig bidragsyter til arbeidsplasser, vekst og utvikling i hele regionen. 

- Det er mange som på ulike måter har vært involvert i dette prosjektet, og dermed mange som fortjener en stor takk i dag. Det gjelder spesielt de ansatte, som virkelig har stått på for at vi skulle komme i mål med idriftsettelsen av anlegget. De har gjort en kjempejobb, sier Mortensen. 

At vindparken nå er idriftsatt betyr at det ikke lenger er behov for at NVE vurderer søknad om forlenget frist.  

Mortensen ønsker å takke samarbeidspartnere og kommunen for det gode samarbeidet og forståelsen for at idriftsettelsen ble forsinket. Årsaken til forsinkelsen er etterslep etter pandemien og forsinkede leveranser som følge krigen i Ukraina. 

- Vi har hatt en god og tett dialog med berørte parter underveis i prosjektet, og opplever at vi har blitt møtt med stor forståelse og velvilje fra både samarbeidspartnere, Vefsn kommune og innbyggerne. Det er vi veldig takknemlige for, avslutter Mortensen.