Arbeidet på Øyfjellet fortsetter

Etter kjennelsen i Oslo Tingrett er det nå klart for at arbeidet med å etablere Øyfjellet vindpark kan fortsette.

Det var reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke som begjært midlertidig forføyning mot vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Behandlingen i Oslo Tingrett fant sted i september. 9. oktober ble det klart at kravet fra  reinbeitedistriktet ble avslått.

Daglig leder Erik Mortensen er fornøyd med kjennelsen. 

- Vi er ikke overrasket over denne beslutningen ettersom prosjektet har vært gjennom en grundig prosess med bred lokal støtte. Nå ser vi frem til å fullføre dette viktige prosjektet for å redusere utslippene og bidra med mer fornybar energi lokalt, sier Mortensen

Han understreker samtidig at Øyfjellet Wind fortsatt ønsker å få på plass en avtale med reindriftsnæringen. Arbeidet med å komme til enighet om bruk av flyttleier for rein har pågått over lang tid. Målet er å lage et godt prosjekt for alle parter.

- Det er avgjørende for oss å fortsette å jobbe for å finne en gjensidig avtale med reindriftsdistriktet. Vi er svært fornøyde med at vi har lykkes med å få på plass frivillige avtaler med de andre involverte partene lokalt. Vi ønsker det samme når det kommer til reindriften da vi er overbeviste om at prosjektet og reindriften kan eksistere side om side på en god måte, sier Mortensen.