Bom på Tveråvegen

Det er satt opp bom på Tveråvegen ved brakkeriggen da dette er et anleggsområde og utbygger har HMS-ansvar. Varetransport som skal forbi må ringe til Veidekke; 46504892, publikum ringer Eolus; 48240992 for å få åpnet bommen. Statsskog som grunneier, Tverråga veiforening og andre berørte grunneiere og brukere av veien er informert via signerte og muntlige avtaler, grunneiermøte og/eller via mail datert 17. juli 2020. Vi minner også om at Tveråvegen ikke er en blindvei og det er muligheter for å kjøre om Øksendal.