Forstyrrelser

Mastemontasje på Mosheim, Hagfors og på vestsiden av Vefsna. Ved finvær kan helikopter brukes for mastemontasje, strekking av line, utflyging av utstyr ol.

En god del tungtransport på Tveråvegen for tiden. Vis stor aktsomhet dersom du ferdes på veien, spesielt som myk trafikant.

Tveråvegen er under oppgradering i uke 41-48. Veien er nattestengt fra 19:00-05:00 fra natt til mandag til og med natt til fredag. Veien stenges først og fremst øverst ved Steindalsmoen bro (bortenfor Trollvar) deretter jobber Veidekke seg nedover mot Nes.