Forstyrrelser

Mastemontasje hovedsakelig på vestsiden av Vefsna. Ved finvær kan helikopter brukes for mastemontasje, strekking av line, utflyging av utstyr ol. Ved sprenging skal grunneiere og andre berørte informeres pr SMS, dette er stort sett bare svake "poff". Det som kan høres bedre er ved skjøting av høyspentkabler i luft.

En god del tungtransport på Tveråvegen for tiden. Vis stor aktsomhet dersom du ferdes på veien, spesielt som myk trafikant og husk refleksvest!

Tveråvegen er under oppgradering i uke 41-48. Veien er nattestengt fra 19:00-05:00 alle dager, omkjøring via Øksendalen.

Arbeid med veier, trafostasjoner og fundamenter pågår på fjellet. I den forbindelse kan sprenging i massetak på Digermulen/Sørgårdsfjellet høres over fjorden til Drevja og andre nærliggende steder.