Flytting av parkeringsplassen for Bystranda

Øyfjellet Wind AS og Eolus, Vefsn kommune og Mosjøen Båtforening er blitt enige om at Mosjøen Båtforening rydder området sitt og tilbyr 65 P-plasser for besøkende til Bystranda der. Som motytelse skal Øyfjellet Wind AS og Eolus opparbeide og asfaltere området til Mosjøen Båtforening. Videre mottar Vefsn kommune et tilskudd på 200 000 kr til videreutvikling av Bystranda som motytelse for at Øyfjellet Wind AS får utvide leieområdet til å gå helt ut til kanalen.

Parkeringsplassene for gjester til Bystranda blir på den delen av båtforeningens område som ligger nærmest Wist Last & Buss. Man går så utover langs havna for å komme til Bystranda. Hvis alle følger de anviste P-plassene og lar være å sette bilene på kryss og tvers, vil det være nok plasser både for besøkende til Bystranda og for båtforeningens medlemmer. Vi minner om at tomten til Wist Last & Buss er privat område og at badegjester ikke har lov til å parkere der.

Øyfjellet Wind AS og Eolus har arbeidet mye med sikkerheten for arbeidstakere og publikum i tilknytning til lagringen av vindmøllekomponenter på Nesbruket og Baustein. Leieavtalen med Vefsn kommune omfatter hele området fra jernbanelinjen og ut til fjorden. Hittil har leietaker tillatt at folk har gått langs fjorden på utsiden av gjerdet, men leietaker ser seg nødt til å sperre av hele det leide området for å redusere muligheten for at forbipasserende kan komme til skade. Det er en dårlig løsning å ha folk som beveger seg tett inntil kraner som foretar tunge løft.

Heretter vil det ikke være mulig for allmennheten å bevege seg over anleggsområdet som strekker seg helt fra jernbanen og ut til Vefsnfjorden. Folk som skal fra byen til Halsøy eller motsatt, må benytte gang-/sykkelvegen på østsiden av E6. Vi beklager den ulempen det vil medføre for folk at de ikke kan gå over anleggsområdet på Nesbruktomta, men det er veldig mye sikrere og ikke særlig mye lengre å gå på østsiden av E6.