Info til Mosjøen byen gjeldende midlertidig parkering ved Bystranda

På grunn av fortsatt stor aktivitet i havneområdet der Øyfjellet Wind AS har en hel del turbinkomponenter lagret, så har parkeringsområdet til Bystranda blitt lagt om i overnskomst med kommunen. Det midlertidige området og hvordan dere kommer dit, kan dere se på kartet.

I forbindelse med at vi er kommet til enighet om en midlertidig løsning for parkering, har Øyfjellet Wind AS også blitt sams med kommunen om å være med å bidra til renovering av Bystranda. Vi ser fram til å kunne bidra med dette for besøkende til Bystranda. Vi håper på en solfylt sommer og herlige dager på Bystranda for alle sammen!