Informasjon med anledning av at transporter av turbindeler til vindkraftverket er i gang.

Øyfjellet Wind AS vil med dette informere om at det i tiden fremover vil foregå transport av komponenter fra lagerområdet Nesbruktomta og opp til vindkraftanlegget.


Vi gjør oppmerksom på at det innebærer en stor fare for personer å oppholde seg i anleggsområdet og på veiene i anlegget. Hver transport er av stor tyngde, mer enn 70 tonn. Utenforstående har ingen adgang i anleggsområdet til vindkraftanlegget.
Overtredelse vil kunne medføre en stor fare.