Klager på MTA ikke godkjent av NVE

19. mai 2020 vedtok NVE å ikke godkjenne de innkomne klagene på MTA- og detaljplan for Øyfjellet vindkraftverk som NVE godkjente 18. desember 2019. Meldingen er positiv for prosjektet og inkluderer også godkjente planer for vindturbinens nettforbindelse. NVE sender over saken for endelig avgjørelse til OED.

Link til NVEs hjemmeside og vedtak: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/nve-har-oversendt-klager-pa-oyfjellet-vindkraftverk-til-olje-og-energidepartementet/