Øyfjellet vindpark overtatt av Øyfjellet Wind AS

Øyfjellet vindpark ble satt i drift i september 2022. Nå har Øyfjellet Wind AS overtatt vindparken fra utbyggeren, Eolus Vind.  

Øyfjellet Wind og Eolus Vind er enige om at endelig gjennomføring, i tråd med vilkårene i avtalen for planlegging og bygging av vindparken (EPCM-avtalen), er oppnådd. Partene er også enige om omfang og ansvar for hver av partene når det gjelder gjenstående punkter og arbeid. Partene er videre enige om å si opp avtalen om teknisk og kommersiell drift. Disse tjenestene overføres til Øyfjellet Wind AS. 

Dermed overtar altså Øyfjellet Wind AS vindparken.   

Øyfjellet vindpark består at 72 vindturbiner med installert effekt på 400 MW og forventet årsproduksjon på 1,3 TWh. Vindparken har inngått en 15-årig krafthandelsavtale (PPA) med aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen. Det betyr at vindkraftverket bidrar med kortreist strøm til viktige industriarbeidsplasser lokalt.