Øyfjellet Wind ønsker Nordex’ to første ansatte i Mosjøen hjertelig velkommen

Nordex som skal levere og drifte turbinene på Øyfjellet vindkraftverk, har ansatt sine første serviceteknikere i Mosjøen. Bjørnar og Åge skal sørge for at vindturbinene fungerer optimalt i driftsfasen og vi ønsker dem hjertelig velkommen. Bjørnar og Åge er de to første lokale ansatte i Nordex og har allerede startet i jobben. Fire til har signert og starter på nyåret, mens det i løpet av våren 2021 vil være totalt 12 serviceteknikere ansatt i Mosjøen. Er du interessert i å jobbe på vindkraftverket? Følg med for flere stillingsutlysninger i tiden fremover.

Les mer om Bjørnar og Åge her: https://www.helg.no/bjornar-og-age-er-de-to-forste-som-har-fatt-jobb-i-vindkraftverket-det-er-nesten-verre-a-jobbe-i-10-meters-hoyde-enn-pa-105/s/5-24-621617