Øyfjellet Wind vurderer ny lokasjon for administrasjonsbygg

Øyfjellet Wind vurderer nå en alternativ plassering for det planlagte servicebygget, for å imøtekomme tilbakemeldinger fra reinbeitedistriktet.

Det skjer til tross for at den opprinnelige lokasjonen har fått grønt lys fra politikerne i Vefsn.

- Vi vurderer nå om Fredlundskogen kan være et alternativ som både kan redusere ulempene for reindriften samtidig som det tilfredsstiller våre krav til funksjonell drift. Det er imidlertid viktig å presisere at vi ikke har skrinlagt planene i Tverådalen helt enda, men at vi aktivt søker etter alternative muligheter, sier Erik Mortensen, daglig leder i Øyfjellet Wind.  

Den opprinnelige lokasjonen i Tverådalen har vært til behandling i formannskapet og fått flertall ved tre anledninger. Etter en grundig vurdering har Øyfjellet Wind likevel besluttet at de ønsker å vurdere alternative plasseringer i forsøk på å imøtekomme reindriftens ønsker og behov.

- Etter tilbakemeldinger fra reindriften har vi etter en ny vurdering kommet frem til at vi ønsker å belyse hvilke alternative plasseringer som er mulige. Målet er at vi skal lande på en lokasjon som både vi og reindriften kan akseptere, sier Mortensen.

Ettersom reinbeitedistriktet klaget på den opprinnelige plasseringen, ble saken oversendt Statsforvalteren. Dersom plasseringen endres og oppnår politisk flertall, vil saken som ligger hos Statsforvalteren trekkes.

Bygget vil bli rundt 500 kvadratmeter og huse 19 ansatte.