Prosjektet i rute

Daglig leder i Øyfjellet Wind, Erik Mortensen, deltok 26. januar i et videomøte med formannskapet i Vefsn. Her fortalte han politikerne om framdriften i prosjektet.

Prosjektet er i rute, og nå skjer det mye i Mosjøen.

Havneområdet og adkomstveien opp i parken er nå ferdig. Skjerva bru blir ferdig i uke 5 og operativ fra uke 7. Den er nå asfaltert med såkalt kaldasfalt, som må byttes i mai.

I uke fem frakter vi transformatorene opp på Øyfjellet.

De første turbindelene blir fraktet opp i begynnelsen av mars. Deretter fortsetter transporten gjennom sommeren og ut på høsten. Til sammen blir det omlag tusen transporter.

Kablingen mellom vindparken og strømnettet også er i rute. Det er planlagt en pause i februar på grunn av kulde og snø, og så fortsetter arbeidet i mars.

Alle interne veier og kranoppstillingsplasser er nå ferdig. Per i dag er 65 fundamenter støpt og alle 72 skal være ferdig støpt til 1. mars.

Vi er dessuten i forhandlinger med Helgeland Kraft Vannkraft AS som blir vår allierte partner i Mosjøen for å sikre driften av anlegget. De kan leies inn ved ferie og andre behov, og avrope kompetanse fra våre avtaler med utstyrsleverandører.