Reduksjon i planområdet

Eolus og Øyfjellet Wind AS har søkt OED og fikk den 26. juni innvilget en reduksjon i planområdet for Øyfjellet vindkraftverk på 9.2 km2. Endringen er inkludert i den statlige arealplanen og området som er tatt bort er Øyfjellet i øst.

Den teknologiske utviklingen innenfor vindkraft har gått raskt og vi har vært i stand til å redusere antall turbiner, men fortsatt opprettholde den installerte kapasiteten på 400 MW for anlegget. Ved å fjerne Øyfjellet fra planområdet, ønsker vi å tydeliggjøre at det ikke vil bli aktuelt å etablere turbiner her, verken nå eller ved en senere anledning.

For å muliggjøre denne fjerningen av 9,2 km2, er planområdet justert med syv smale utvidelser i andre deler av planområdet, som totalt utgjør 1,12 km2. Dette muliggjør blant annet en veglinje som gir både visuelle og konstruksjonsmessige fordeler.


Med innvilget reduksjon utgjør nå planområdet 40 km2 sammenlignet med tidligere 48 km2.