Sponsing av Helgelandstrappa

Aquila Capital, forvalter av Øyfjellet vindkraftverk, har sammen med Eolus gitt tilskudd til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse for sitt arbeid med Helgelandstrappa. Tilskuddet dekker kostnader for å ferdigstille trappa, samt belysning per 10. trinn opp skaret.

– Helgelandstrappa er viktig for Mosjøen og det føles veldig bra at Eolus sammen med Øyfjellet vindkraftverk er med på å ferdigstille prosjektet. Som fastboende i Mosjøen ser jeg frem til å ta i bruk trappen hele veien opp på fjellet, sammen med andre innbyggere og tilreisende, sier Aina Nilsen, fra Eolus.

Les artikkelen på Helgelendingen her