Er vindkraft økonomisk lønnsomt?

Ja. Vindkraft på land har gjennom de siste årene blitt en moden teknologi som er lønnsom uten støtteordninger. Når Alcoa inngår en langsiktig kraftavtale med Øyfjellet, er det nettopp fordi vindkraft er blitt konkurransedyktig på pris.

+ Mer