Hva skjer med kraften som produseres?

Vindparken har en konsesjon på inntil 400 MW og det er inngått enn avtale om at aluminiumsprodusenten Alcoa, som er Mosjøens hjørnesteinsbedrift, skal kjøpe all kraft som produseres i 15 år.