Hvem eier Øyfjellet Wind AS?

Øyfjellet Wind AS er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Aquila Capital er et av Europas mest kompetente selskaper på fornybar energi. Selskapets mål i Norge er å fremme vekst, grønn industri og grønne jobber gjennom langsiktige investeringer i fornybar energi. Investorene er hovedsakelig europeiske investorer og pensjonsfond med miljøprofil. De forvalter midler fra offentlige ansatte og andre grupper som ønsker en langsiktig bærekraftig profil på sine investeringer.