Hvem har bestemt at vindparken skal bygges?

Vindparken startet som et lokalt initiativ, blant annet for sin nærhet til store kraftforbrukere. Her har lokale grunneiere og industrien gått sammen for å ta i bruk naturressursene til industribygging og velferd.

I 2014 ga kommunestyret i Vefsn tilslutning til søknaden. Etter dette har prosjektet vært gjennom en grundig konsesjonsprosess med godkjenninger fra nasjonale myndigheter, og flere år med åpen demokratisk prosess og en lang rekke tilpasninger og forbedringer etter innspill fra lokalsamfunnet.