Hvor mange lokale arbeidsplasser vil Øyfjellet vindpark gi?

Øyfjellet Wind AS og våre samarbeidspartnere vil bidra med ca. 15 lokalt heltidsansatte i driftsfasen, og vil være en langsiktig del av det lokale næringslivet. I tillegg bidrar kraftavtalen med hjørnesteinsbedriften Alcoa til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser.