Hvor mye mer fornybar kraft trenger vi?

Tilgang på mer fornybar energi er påkrevet for grønn industriutvikling, og avgjørende for å stoppe klimakrisen. Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske kraftsystemet gjennom generasjoner. Det vil det også være fremover. Men nå trenger vi all den fornybare energien vi kan få – vind, vann og sol.

+ Mer