Hvor store inntekter vil Øyfjellet vindpark gi til lokalsamfunnet?

Hvert år forventer vi å legge igjen ca. 35 millioner kroner til lokalsamfunnet. Inntektene til lokalsamfunnet kommer i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler, sponsormidler med mer.