Hvordan samarbeider dere med lokalsamfunnet?

Vår visjon er å være en grønn verdiskaper som spiller på lag med lokalsamfunnet. Samfunnsansvaret er viktig for oss, og vi vil de neste årene satse på små og store prosjekter som skaper verdi og positiv aktivitet i lokalsamfunnet.

+ Mer