Hvordan samarbeider dere med reinbeitedistriktet?

Vi støtter reindrift som en viktig kulturarv og næring. For oss er det viktig at reineierne skal ha tilgang til vinterbeiteområdene. Så langt har vi ikke klart å få til en avtale med Jillen-Njaarke reindistrikt, men vil strekke oss langt for å finne løsninger.

+ Mer