Hvorfor kan vi ikke bare oppgradere vannkraften?

I Norge har vi alle muligheter til å lykkes med det grønne skiftet, men da er det viktig at vi ikke setter det ene opp mot det andre. Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske kraftsystemet gjennom generasjoner. Det vil det også være fremover.

Men nå trenger vi all den fornybare energien vi kan få – vind, vann og sol. NVE anslår potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraft til 5,1 TWh. Det vil være ett av flere viktige bidrag til mer fornybar energi. Uregulerbar vindkraft er dessuten en god kombinasjon med regulerbar vannkraften.