Hvorfor trenger vi en vindpark i Øyfjellet?

Klimakrisen og overgang til fornybar energi i hele samfunnet vil skape et stort kraftbehov fremover. Aluminiumsbedriften Alcoa i Mosjøen skal kjøpe all kraften fra vindparken de neste 15 årene. Det garanterer mulighetene for vekst, og bidrar til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser. Skal industrien være rigget for fremtiden, så må vi sikre oss at den strømmen er grønn.