Eksporteres kraften fra Øyfjellet vindpark til Europa?

Nei. Alcoa, som er Mosjøens hjørnesteinsbedrift, skal kjøpe all kraft som produseres i 15 år. Helgeland Kraft eier det offentlige nettet og er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka transformatorstasjon. Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark fører derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området.