Vindkraft

Vindkraft er et raskt voksende energilag i Norden og globalt. Vil du lese mer om vindkraft, kan du besøke følgende steder:

NORWEA: http://www.norwea.no/

Svensk Vindenergi: https://svenskvindenergi.org/

NVE: https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/

Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/

Eolus: www.eolusvind.com