Vindkraftavtale sikrer 26 millioner årlig til Vefsn kommune

Kommunestyret i Vefsn har gått samlet inn for avtalen med vindkraftverket i Øyfjellet. Selskapet er godt fornøyd med at avtalen er i havn, og håper inntektene blir et solid bidrag til lokalsamfunnet. 

Et enstemmig kommunestyre i Vefsn godkjente avtalen om vindkraftverket på Øyfjellet torsdag 17. juni. For Vefsn kommune innebærer avtalen at kommunen mottar til sammen 422,5 millioner kroner over den innvilgede konsesjonsperioden på 25 år.

- Vi er glade for å være i mål med en avtale som alle parter er godt fornøyde med. Vi har forpliktet oss til betydelige økonomiske bidrag til kommunen, som vil komme innbyggerne til gode, sier Erik Mortensen i Øyfjellet Wind AS. 

Avtalen innebærer blant annet at Øyfjellet Wind skal betale 26 millioner kroner årlig til kommunen frem til 2031.Dersom utbyggingen blir større eller mindre enn man nå har lagt til grunn, skal beløpet justeres forholdsmessig. Beløpet er likevel uavhengig av eiendomsskatt. Det betyr at dersom taksten for eiendomsskatt skulle bli endret, vil det årlige beløpet forbli konstant. 

Øyfjellet Wind har forpliktet seg til følgende utbetalinger frem mot 2051: 

2022-2031: 26 millioner kroner i året.

2032-2041: 13 millioner kroner i året.

2042-2046: 6,5 millioner kroner i året.

2047-2051: 7 millioner kroner i året.

- De årlige overføringene som følger av avtalen er med å sikre kommunens økonomi i årene framover, sier ordfører Berit Hundåla i en pressemelding fra Vefsn kommune.

Vindkraftverket har søkt om konsesjon for 30 år, og skulle de fem ekstra årene bli innvilget, vil det bety ytterligere 35 millioner kroner ekstra for denne siste femårsperioden. 

Avtalen med kommunen er inngått med Øyfjellet Wind AS og Eolus Vind AB. Eolus Vind AB trer ut av avtalen når prosjektet er ferdig utbygd. 

En del av lokalsamfunnet

I tillegg til de rene økonomiske bidragene vil Øyfjellet Wind bidra til å gjøre fjellet tilgjengelig for flere brukere. Det innebærer blant annet etablering av parkeringsplasser, innfallsport til området, bygging av gapahuk og flere hvileplasser. Øyfjellet Wind AS skal også betale 100.000 kroner i året til kommunens avdeling for folkehelse. Disse pengene er øremerket «framtidig vedlikehold av tiltakene som utbyggeren etablerer».  

- Øyfjellet vindkraftverk skal være en del av lokalsamfunnet i 25 år framover. Nå er det byggearbeid her på fjellet. Men så snart anleggsarbeidet er over, er vårt mål å åpne opp fjellet for en rekke nye brukere som tidligere kanskje ikke har hatt mulighet til å bruke Øyfjellet og områdene rundt. Vi skal få på plass rasteplasser, parkeringsplasser og gapahuk og har gitt vårt bidrag til å ferdigstille Helgelandstrappa, sa Erik Mortensen under torsdagens pressekonferanse. 

-Fra vår side har det alltid vært åpenbart å være involvert og bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. Avtalen med Vefsn kommune gir kommunen stabile og langsiktige inntekter. I tillegg vil jeg også understreke den delen av avtalen som gir utvidet mobildekning med mastekspansjon i Elvdalsfjellet, Aunvatnet, Husvika og Eiterådalen gjennom delfinansiering til Telenor. Avtalen med Vefsn kommune er bare en av de mange positive ringvirkningene av investeringen i vindparken. Ny og forbedret infrastruktur er lagt til i kommunen, og mange lokale selskaper har jobber og inntekter knyttet til utvidelsen, sier Per Witalisson, administrerende direktør i Eolus Vind AB. 

250.000 til lag og foreninger

I tillegg skal utbygger bidra til lokalsamfunnet gjennom et fond, hvor lag og foreninger kan søke om tilskudd. Det årlige fondet på 250.000 kroner innebærer at lag og foreninger i kommunen hvert år kan søke om tilskudd til å tilrettelegge for nye avbøtende tiltak for friluftsliv og turisme i planområdet/anleggsområdet.

Ordningen skal forvaltes og administreres av Vefsn kommune fullt ut, og kommunen avgjør også hvilke tiltak som skal gjennomføres.

- Vi vil gjerne bidra til at flere mennesker enklere og oftere kan komme seg i fjellet og bruke den flotte naturen til fra alt fra turer, sykling, løping, ski og andre fritidsaktiviteter. Vi har gode erfaringer med å legge til rette for bruk av fjellet i Fitjar, og det ønsker vi å få til her i Øyfjellet. 

Les hele avtalen på Vefsn kommunes nettsider.