72 av 72 turbiner på plass

72 av 72 vindturbiner er nå på plass. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere: Nordex Energy, Linka, Veidekke, Linea, Vefsn kommune og Eolus med flere. Vi vil også takke hele lokalmiljøet for tålmodigheten i en periode med mange transporter gjennom Mosjøen. Prosjektet går nå inn i en ny fase hvor turbinene gjøres klar til å produsere strøm.

Vi ser nå frem til å fullføre dette viktige prosjektet for å redusere utslipp og bidra til mer fornybar energi lokalt. Vi forventer at idriftsettelsen finner sted i løpet av første kvartal 2022.

Øyfjellet er et bredt lokalt forankret prosjekt. Vi har inngått over 100 avtaler med grunneiere, privatpersoner og bedrifter. Øyfjellet vindpark vil bli en langsiktig bidragsyter til arbeidsplasser, vekst og utvikling i hele regionen.