Nyhetsbrev for mai 2021 er ute

Nyhetsbrev for mai 2021 er ute

Nå er nyhetsbrevet med nyheter fra mai måned ute. Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev Mai 2021

Nyhetsbrev for april 2021 er ute

Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev April 2021

Informasjon med anledning av at transporter av turbindeler til vindkraftverket er i gang.

Øyfjellet Wind AS vil med dette informere om at det i tiden fremover vil foregå transport av komponenter fra lagerområdet Nesbruktomta og opp til vindkraftanlegget. Vi gjør oppmerksom på at det innebærer en stor fare for personer å oppholde seg i anleggsområdet og på veiene i anlegget. Hver transport er av stor tyngde, mer enn […]

Nyhetsbrev for mars 2021 er ute

Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev Mars 2021