Om oss

Vår organisasjon og samarbeidspartnere

Prosjektselskapet er Øyfjellet Wind AS og ledes av Erik Mortensen og Joakim Johnsen.

Øyfjellet Wind AS er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Selskapets mål i Norge er å fremme vekst, grønn industri og grønne jobber gjennom langsiktige investeringer i fornybar energi. Investorene er hovedsakelig europeiske investorer og pensjonsfond med miljøprofil. De forvalter midler fra offentlige ansatte og andre grupper som ønsker en langsiktig bærekraftig profil på sine investeringer.

Øyfjellet Wind AS og Aquila Capital har lang erfaring fra Midtfjellet Vindpark som er lokalisert i Fitjar kommune på øya Stord. Midtfjellet Vindpark har vist stor interesse for lokalsamfunnet og vært en viktig bidragsyter til flere prosjekt til gode for befolkningen i Fitjar og regionen.

I 2022 ble Midtfjellet Vindpark tildelt Norweas medlemspris Samfunnsbyggeren for sitt mangeårige arbeid for friluftsliv og aktiviteter i og rundt anlegget.

Les mer på: www.midtfjellet.no

Våre samarbeidspartnere er:

Eolus Vind Norge har utviklet prosjektet og vil være ansvarlig for utbyggingen av vindparken.

Veidekke er hoved-entreprenør for anleggsarbeidene i parken. Disse arbeidene inkluderer bygging av veier og kranoppstillingsplasser, turbinfundamenter, stasjonsbygning og servicebygg.

Linka står for prosjektering og installasjon av 132 kV kraftoverføringen fra vindparken til Marka transformatorstasjon i Mosjøen, hvor vindparken møter det offentlige nettet. Kraftoverføringen er ca. 10 km lang og vil være en kombinasjon av luftlinje og kabel.

Helgeland Kraft eier det offentlige nettet og er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka transformatorstasjon. Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark fører derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området.

Nordex Energy GmbH er ansvarlig for levering og installasjon av vindturbiner, samt service og vedlikehold, og kommer til å bli en langsiktig del av det lokale næringslivet.

Øyfjellet Vindpark, prosjektorganisasjon