Hvor stor er Øyfjellet vindpark?

Konsesjonsområdet er på 40 km2, ca. 2 prosent av kommunens areal. Det er bygget veinett, turbiner og bygg på omtrent 2–3 prosent av konsesjonsområdet. Vindparken er konsentrert og godt utnyttet arealmessig, og har løpende blitt tilpasset og forbedret i tråd med tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet.