Hvordan skal dere sørge for å sette naturen tilbake i stand?

Det er et krav i konsesjonen at vi skal sette naturen tilbake til opprinnelige stand etter at konsesjonen går ut. Derfor bygger vi anlegget så skånsomt som mulig. Fra før vi startet bygging av fundament til turbiner, veier og oppstillingsplasser, har vi elektronisk lagret data som kan lastes inn i gravemaskiner som gjør at vi kan sette topografien tilbake i tilnærmet samme stand som før byggingen startet.