Alle turbiner satt i drift

Alle turbiner satt i drift

Turbin nummer 72 er nå satt i drift. Det betyr at alle turbinene nå har produsert energi. – Dette er en helt spesiell milepæl i prosjektet, sier daglig leder i Øyfjellet vindpark.  - Den siste tiden har vi jobbet for å sette de siste turbinene i drift. Nå er vi endelig i mål med dette […]

Vindkraftavtale sikrer 26 millioner årlig til Vefsn kommune

Kommunestyret i Vefsn har gått samlet inn for avtalen med vindkraftverket i Øyfjellet. Selskapet er godt fornøyd med at avtalen er i havn, og håper inntektene blir et solid bidrag til lokalsamfunnet.  Et enstemmig kommunestyre i Vefsn godkjente avtalen om vindkraftverket på Øyfjellet torsdag 17. juni. For Vefsn kommune innebærer avtalen at kommunen mottar til […]