Vil utbyggingen føre til økt nettleie?

Vil utbyggingen føre til økt nettleie?

Helgeland Kraft eier det offentlige nettet og er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka transformatorstasjon. Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark fører derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området.

Hvem har bestemt at vindparken skal bygges?

Vindparken startet som et lokalt initiativ, blant annet for sin nærhet til store kraftforbrukere. Her har lokale grunneiere og industrien gått sammen for å ta i bruk naturressursene til industribygging og velferd. I 2014 ga kommunestyret i Vefsn tilslutning til søknaden. Etter dette har prosjektet vært gjennom en grundig konsesjonsprosess med godkjenninger fra nasjonale myndigheter, […]

Hvorfor trenger vi en vindpark i Øyfjellet?

Klimakrisen og overgang til fornybar energi i hele samfunnet vil skape et stort kraftbehov fremover. Aluminiumsbedriften Alcoa i Mosjøen skal kjøpe all kraften fra vindparken de neste 15 årene. Det garanterer mulighetene for vekst, og bidrar til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser. Skal industrien være rigget for fremtiden, så må vi sikre oss at […]