Melding om tekniske problemer

Melding om tekniske problemer

Det oppsto et teknisk problem i vindturbin nummer 18 i starten av juni i 2023. Området rundt har vært avsperret siden det, mens teknisk personell fra operatøren Nordex har vurdert skaden og arbeidet med utbedring. Som en del av utbedringen har girboksen blitt fjernet fra vindturbinen. Det og andre spesielle forhold rundt skaden og arbeidet, […]

Øyfjellet Wind vurderer ny lokasjon for administrasjonsbygg

Øyfjellet Wind vurderer nå en alternativ plassering for det planlagte servicebygget, for å imøtekomme tilbakemeldinger fra reinbeitedistriktet. Det skjer til tross for at den opprinnelige lokasjonen har fått grønt lys fra politikerne i Vefsn. - Vi vurderer nå om Fredlundskogen kan være et alternativ som både kan redusere ulempene for reindriften samtidig som det tilfredsstiller […]

Øyfjellet vindpark overtatt av Øyfjellet Wind AS

Øyfjellet vindpark ble satt i drift i september 2022. Nå har Øyfjellet Wind AS overtatt vindparken fra utbyggeren, Eolus Vind.   Øyfjellet Wind og Eolus Vind er enige om at endelig gjennomføring, i tråd med vilkårene i avtalen for planlegging og bygging av vindparken (EPCM-avtalen), er oppnådd. Partene er også enige om omfang og ansvar for […]

72 av 72 turbiner på plass

72 av 72 vindturbiner er nå på plass. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere: Nordex Energy, Linka, Veidekke, Linea, Vefsn kommune og Eolus med flere. Vi vil også takke hele lokalmiljøet for tålmodigheten i en periode med mange transporter gjennom Mosjøen. Prosjektet går nå inn i en ny fase hvor turbinene gjøres klar til å […]

MTA-planen endelig godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for utbyggingen på Øyfjellet. - Vi er fornøyde med at departementet har godkjent MTA-planen. Nå ser vi frem til å fullføre dette viktige prosjektet for å redusere utslippene og bidra med mer fornybar energi lokalt, sier Erik Mortensen, daglig leder i Øyfjellet Wind. Øyfjellet vindpark startet som […]