Øyfjellet Wind vurderer ny lokasjon for administrasjonsbygg

Øyfjellet Wind vurderer ny lokasjon for administrasjonsbygg

Øyfjellet Wind vurderer nå en alternativ plassering for det planlagte servicebygget, for å imøtekomme tilbakemeldinger fra reinbeitedistriktet. Det skjer til tross for at den opprinnelige lokasjonen har fått grønt lys fra politikerne i Vefsn. - Vi vurderer nå om Fredlundskogen kan være et alternativ som både kan redusere ulempene for reindriften samtidig som det tilfredsstiller […]

Øyfjellet vindpark overtatt av Øyfjellet Wind AS

Øyfjellet vindpark ble satt i drift i september 2022. Nå har Øyfjellet Wind AS overtatt vindparken fra utbyggeren, Eolus Vind.   Øyfjellet Wind og Eolus Vind er enige om at endelig gjennomføring, i tråd med vilkårene i avtalen for planlegging og bygging av vindparken (EPCM-avtalen), er oppnådd. Partene er også enige om omfang og ansvar for […]

72 av 72 turbiner på plass

72 av 72 vindturbiner er nå på plass. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere: Nordex Energy, Linka, Veidekke, Linea, Vefsn kommune og Eolus med flere. Vi vil også takke hele lokalmiljøet for tålmodigheten i en periode med mange transporter gjennom Mosjøen. Prosjektet går nå inn i en ny fase hvor turbinene gjøres klar til å […]

MTA-planen endelig godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for utbyggingen på Øyfjellet. - Vi er fornøyde med at departementet har godkjent MTA-planen. Nå ser vi frem til å fullføre dette viktige prosjektet for å redusere utslippene og bidra med mer fornybar energi lokalt, sier Erik Mortensen, daglig leder i Øyfjellet Wind. Øyfjellet vindpark startet som […]