Nyhetsbrev for september 2021 er ute

Nyhetsbrev for september 2021 er ute

Nå er nyhetsbrevet med nyheter fra september måned ute. Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev september 2021 Fin lesning!

60 turbiner er montert

Byggingen av vindkraftverket pågår. Per i dag er 60 vindturbiner av de 72 reist og 6 produserer strøm. Vindkraftverket vil omfatte 72 turbiner av modellen Nordex N149 5,x MW med en installert effekt på 400 MW.

Nyhetsbrev for juni 2021 er ute

Nå er nyhetsbrevet med nyheter fra juni måned ute. Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev Juni 2021

Flytting av parkeringsplassen for Bystranda

Øyfjellet Wind AS og Eolus, Vefsn kommune og Mosjøen Båtforening er blitt enige om at Mosjøen Båtforening rydder området sitt og tilbyr 65 P-plasser for besøkende til Bystranda der. Som motytelse skal Øyfjellet Wind AS og Eolus opparbeide og asfaltere området til Mosjøen Båtforening. Videre mottar Vefsn kommune et tilskudd på 200 000 kr til […]

Info til Mosjøen byen gjeldende midlertidig parkering ved Bystranda

På grunn av fortsatt stor aktivitet i havneområdet der Øyfjellet Wind AS har en hel del turbinkomponenter lagret, så har parkeringsområdet til Bystranda blitt lagt om i overnskomst med kommunen. Det midlertidige området og hvordan dere kommer dit, kan dere se på kartet. I forbindelse med at vi er kommet til enighet om en midlertidig […]