Hvor mange lokale arbeidsplasser vil Øyfjellet vindpark gi?

Hvor mange lokale arbeidsplasser vil Øyfjellet vindpark gi?

Øyfjellet Wind AS og våre samarbeidspartnere vil bidra med ca. 15 lokalt heltidsansatte i driftsfasen, og vil være en langsiktig del av det lokale næringslivet. I tillegg bidrar kraftavtalen med hjørnesteinsbedriften Alcoa til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser.

Hvor store inntekter vil Øyfjellet vindpark gi til lokalsamfunnet?

Hvert år forventer vi å legge igjen ca. 35 millioner kroner til lokalsamfunnet. Inntektene til lokalsamfunnet kommer i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler, sponsormidler med mer.

Hva skjer med kraften som produseres?

Vindparken har en konsesjon på inntil 400 MW og det er inngått enn avtale om at aluminiumsprodusenten Alcoa, som er Mosjøens hjørnesteinsbedrift, skal kjøpe all kraft som produseres i 15 år.