Hvor mange lokale arbeidsplasser gir Øyfjellet vindpark?

Hvor mange lokale arbeidsplasser gir Øyfjellet vindpark?

Øyfjellet Wind AS og våre samarbeidspartnere bidrar med ca. 15 lokalt heltidsansatte i driftsfasen, og er dermed en langsiktig del av det lokale næringslivet. I tillegg bidrar kraftavtalen med hjørnesteinsbedriften Alcoa til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser.

Hvor store inntekter gir Øyfjellet vindpark til lokalsamfunnet?

Årlig legger vindparken igjen ca. 35 millioner kroner til lokalsamfunnet. Inntektene til lokalsamfunnet kommer i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler, sponsormidler med mer.

Hva skjer med kraften som produseres?

Vindparken har en konsesjon på inntil 400 MW og det er inngått enn avtale om at aluminiumsprodusenten Alcoa, som er Mosjøens hjørnesteinsbedrift, skal kjøpe all kraft som produseres i 15 år.